सूचना

सूचना र गतिविधी

Tweets (ट्वीटहरू)

हाम्रो बारेमा

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय,बिराटनगर । यस कार्यालयको स्थापना २०७१ साल फागुन १४ गते भएको हो ।

फेसबुक अपडेटहरू

कार्यालय प्रमुख

User profile picture

श्री अनमोल मणि भट्टराई

कार्यालय प्रमुख